Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 115

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 115

Publikováno: 7. 1. 2021

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10421008).
Menu