Vedení OIP

Vedení OIP

Jméno a přijmení Funkce Telefon Mobil
Ing. Miroslav Záloha vedoucí inspektor +420 950 179 239 +420 724 611 703
Ing. Tomáš Činčala vedoucí Oddělení inspekce I (BOZP) +420 950 179 235 +420 739 608 095
Ing. Václav Hovorka pověřený zastupováním vedoucího Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) +420 950 179 241 +420 739 608 086
Mgr. Zuzana Vítková vedoucí Oddělení inspekce III (PVP) +420 950 179 243 +420 773 743 493
Mgr. Ivana Hrtusová vedoucí Oddělení inspekce NLZ pro Moravskoslezský kraj +420 950 179 222 +420 731 686 596
Mgr. Radek Havran vedoucí Oddělení inspekce NLZ pro Olomoucký kraj +420 950 179 204 +420 739 608 091
Mgr. Bc. Jana Večeřová
Sasynová
vedoucí Oddělení právního +420 950 179 240 +420 773 788 960
Ing. Věra Bartáková vedoucí Oddělení ekonomicko-provozního +420 950 179 273 +420 739 608 100
Menu