Archiv úřední desky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 6700

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10411007). VŘ 6700

Zjistit více

18. 10. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo pověřenec pro ochranu osobních údajů Státního úřadu inspekce práce - VŘ 6550

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo pověřenec pro ochranu osobních údajů Státního úřadu inspekce práce (ID 01001203). VŘ 6550

Zjistit více

12. 10. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 5612

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10501018). VŘ5612

Zjistit více

3. 9. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa inspektor BOZP (ID SM 10421010)

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa inspektor BOZP (ID SM 10421010).

Zjistit více

23. 8. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 12

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa inspektor BOZP (ID SM 10421010) VŘ12

Zjistit více

20. 7. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 3265

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10711013).

Zjistit více

21. 5. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 2056

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10711007). VŘ 2056

Zjistit více

29. 3. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 1149

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10411009). VŘ 1149

Zjistit více

16. 2. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 307

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10711010).

Zjistit více

15. 1. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 115

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ID SM 10421008).

Zjistit více

7. 1. 2021

Menu