Právě vychází nový Zpravodaj č.3/2022

Právě vychází nový Zpravodaj č.3/2022

Publikováno: 27. 9. 2022

V letošním třetím čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete mimo jiné o bezpečnosti práce v dopravě (konkrétně o zdravotní způsobilosti řidičů), dozvíte se více o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2021 či problematice zařazování učitelů základních škol do platových tříd. V novém čísle rovněž naleznete aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti zastřeného zprostředkování zaměstnání, program "Bezpečný podnik" z pohledu SÚIP a také hrozící rizika při obracení břemene pomocí zdvižného manipulačního vozíku. 

Přejeme inspirativní čtení.

Menu