Inspectoratul de Stat al Muncii

ORGANUL DE STAT PRIVIND INSPECȚIA MUNCII

Organele de inspecție a muncii au fost înființate prin legea privind inspecția muncii, care reglementează statutul acestora ca organe de control în sfera protecției relațiilor juridice de muncă și a condițiilor de muncă, activitatea și competența organelor de inspecție a muncii, unele drepturi și îndatoriri ale inspectorilor în cadrul activității de control, competențele cu privire la rezolvarea contravențiilor și la sancțiunile dispuse pentru încălcarea îndatoririlor stabilite.

Inspectorii din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă și al Organului de stat privind inspecția muncii, în cadrul activității de control, vor pune accent pe îndeplinirea îndatoririlor ce decurg din prevederile § 3 din legea privind inspecția muncii, adică normele juridice din care rezultă drepturi sau îndatoriri în domeniul relațiilor juridice de muncă pentru angajați, organizații de sindicat, consilii ale angajaților sau reprezentanți în domeniul securității și sănătății muncii, inclusiv normele juridice privind recompensarea angajaților, compensarea salariului sau a remunerației și compensarea cheltuielilor anagajaților, normele juridice ce stabilesc durata  de muncă și timpul de odihnă și normele ce asigură securitatea muncii și a echipamentelor tehnice speciale.

În domeniul ocupării forței de muncă, controalele pun accent pe îndeplinirea îndatoririlor ce decurg din prevederile § 125 din legea privind ocuparea forței de muncă, în special în domeniul respectării raportului obligatoriu, al angajării prin agent de muncă temporară și al angajărilor ilegale.

Inspectoratul muncii oferă consiliere angajatorilor și angajaților în domeniul relațiilor și condițiilor de muncă, cu referire la:

  • recompensarea angajaților,
  • durata de muncă și munca suplimentară,
  • tratamentul inegal și discriminarea,
  • angajările ilegale,
  • securitatea muncii,
  • respectarea condițiilor în cazul deplasărilor de serviciu ale angajaților.

Puteți găsi informații detaliate în versiunile în limbă cehă și engleză ale paginii, a se vedea tasta de comutare în colțul de sus din dreapta.

Comunicarea cu organele de inspecție a muncii, incl. depunerea de sesizări, este posibilă numai în limba cehă și limba engleză.

 

Menu