Tiskové prohlášení k mimořádné kontrolní akci v Brně-Modřicích

Tiskové prohlášení k mimořádné kontrolní akci v Brně-Modřicích

Publikováno: 4. 9. 2018

V souvislosti s kontrolní akci uskutečněnou 30. 8. 2018 v Brně-Modřicích vydává Státní úřad inspekce práce následující prohlášení:

Při kontrole na pracovišti byli zjištěni 2 zaměstnavatelé, kteří jsou podezřelí ze zastřeného zprostředkování zaměstnání tím, že pronajímali pracovní síly jinému zaměstnavateli na základě smlouvy o dílo, a rovněž z umožnění nelegální práce cizinců mimo pracovněprávní vztah a bez platného povolení k zaměstnání.  U jednoho z těchto zaměstnavatelů bylo stejné jednání zjištěno již potřetí. Dalším zaměstnavatelem přítomným na pracovišti byla agentura práce, která zaměstnala a přidělila k uživateli 5 občanů Moldavska s padělanými rumunskými občanskými průkazy a tím umožnila nelegální práci cizincům ze zemí mimo EU.  Všem výše uvedeným společnostem hrozí pokuta do výše 10 milionů Kč. Celkově bylo na místě zjištěno 13 nelegálně pracujících cizinců: 8 občanů Ukrajiny s polskými vízy typu "D" (tito cizinci nepředložili povolení k zaměstnání ani doklady prokazující uzavření pracovněprávního vztahu) a 5 občanů Moldavska s padělanými rumunskými občanskými průkazy. Tyto cizince odvezla policie ke správnímu řízení o vyhoštění z České republiky. 

Oddělení kontrol nelegálního zaměstnávání pro Jihomoravský kraj v letošním roce provedlo celkem 22 plánovaných velkých kontrol, kdy v  jeden den a na jednom pracovišti skupina inspektorů kontroluje více zaměstnavatelů. Z toho 13 těchto kontrol bylo provedeno společně s Policií ČR. Dohromady tak bylo zkontrolováno více než 100 zaměstnavatelů. Mimo občanů ČR a EU bylo prověřeno více než 200 cizinců (ze zemí mimo EU),  z nichž je téměř 100 cizinců podezřelých z výkonu nelegální práce bez platného povolení.  V červenci letošního roku byla pravomocně uložena nejvyšší možná pokuta ve výši 10 milionů korun za umožnění výkonu nelegální práce cizinců mimo pracovněprávní vztah a bez pracovních povolení. 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu