Zástupci zemí Visegrádu jednali v Budapešti o bezpečnosti práce

Zástupci zemí Visegrádu jednali v Budapešti o bezpečnosti práce

Publikováno: 12. 4. 2022

Setkání představitelů inspekce práce z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) zemí Visegrádské čtyřky proběhlo v Budapešti. Hlavním tématem jednodenního jednání byla výměna zkušeností z kontrolních a souvisejících činností, konzultovány byly zdroje a nástroje pro zvýšení efektivity, a v neposlední řadě byly probrány aktuální otázky BOZP ve vazbě na Evropskou strategii „Vision Zero“ s cílem v maximální míře omezit výskyt smrtelných pracovních úrazů.

Menu