Vyšel nový Zpravodaj SÚIP

Vyšel nový Zpravodaj SÚIP

Publikováno: 6. 6. 2023

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se mimo jiné dočtete o kontrolách dodržování pracovních podmínek při zaměstnávání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, problematice bezpečnosti práce ve výškách či například o analýze žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržených Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu v roce 2022. Přejeme příjemné čtení.       

 

Menu