Vyjádření Státního úřadu inspekce práce k mimořádné kontrolní akci „Férová práce“

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce k mimořádné kontrolní akci „Férová práce“

Publikováno: 15. 9. 2021

Opava – Oblastní inspektoráty práce v rámci mimořádné celostátní kontrolní akce nazvané „Férová práce“ zkontrolovaly doposud celkem 167 zaměstnavatelů. Mimořádná kontrolní akce „Férová práce“ probíhá ve všech 14 krajích České republiky a hlavním městě Praze, zapojilo se do ní celkem 299 inspektorů práce a jejím obsahem je kontrola dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a také zásad bezpečnosti práce na pracovištích. Je zaměřena zejména na velké průmyslové podniky, stavební firmy, zemědělské výrobce, logistické a skladovací firmy, sektor agropotravinářství, kdy kromě hlavních zaměstnavatelů probíhají kontroly i subdodavatelů a agentur práce. Firmy jsou ke kontrole vybírány jednotlivými oblastními inspektoráty práce, a to na základě posouzení hned několika kritérií – zejména přijatých podnětů od zaměstnanců, kontrolních zjištění z minulosti, indicií o možném porušování zákonů získaných z poradenské činnosti, informací od dalších úřadů spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení) a rovněž informací od odborových organizací.

Mimořádné kontrolní akce tvoří nedílnou součást kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a operativně podle aktuálních potřeb doplňují pevně stanovený, a Ministerstvem práce a sociálních věcí schválený, roční plán kontrol. V roce 2018 se vedle této kontrolní činnosti konalo 6 mimořádných kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno celkem 444 zaměstnavatelů. V roce 2019 se konaly 2 mimořádné kontrolní akce, při kterých bylo zkontrolováno celkem 112 zaměstnavatelů. V roce 2020 se konaly 2 mimořádné kontrolní akce, při kterých bylo zkontrolováno celkem 327 zaměstnavatelů. Názvy jednotlivých kontrolních akcí přibližují jejich zaměření, například: „Celostátní kontrolní akce zaměřená na odhalování nelegálního zaměstnávání“ (2020), „Mimořádná kontrolní akce nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců zaměřena na pracovní vykořisťování“ (2019) a „Mimořádná kontrolní akce nelegálního zaměstnávání na stavbách“ (2018).

V souvislosti  s kampaní „Férová práce“ se v médiích objevila řada nesrovnalostí, které dobře  ilustruje případ kontroly ve společnosti Brano a.s. Předmětem kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj zde byla jak společnost Brano a.s., tak  její subdodavatelé a pracovní agentury (celkem 6 zaměstnavatelů), a to na základě několika podnětů upozorňujících na možné porušování zákonných předpisů u různých zaměstnavatelů působících na daném pracovišti společnosti BRANO a.s. Kontrola proběhla zcela korektně, zúčastnilo se jí 13 inspektorů, kteří se na pracovišti pohybovali vždy v doprovodu odpovědného zaměstnance společnosti, a  výkonem kontroly nedošlo k žádnému omezení samotného provozu.

K tomu generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudlof Hahn dodává: „Oblastní inspektoráty práce při svých kontrolách postupují v souladu se zákonem o inspekci práce a kontrolním řádem a nejinak tomu bylo a bude v případě kontrol v rámci kampaně „Férová práce“.“

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu