Vydali jsme příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE

Vydali jsme příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE

Publikováno: 16. 10. 2019

Státní úřad inspekce práce připravil příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE, kde na jednom místě najdete přehledně seřazeny všechny podstatné informace týkající se ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích.
Snadno například zjistíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce, naleznete zde přehled základních právních předpisů či se dozvíte, kdo je to odborně způsobilá osoba při zajišťování úkolů v prevenci rizik a spoustu dalších důležitých informací, které vám pomůžou zajistit zaměstnancům skutečně bezpečné pracoviště.Menu