Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Publikováno: 25. 5. 2015

Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici Inspektor / inspektorka se zaměřením na pracovněprávní vztahy v rozsahu kontrolní činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a),b),e),f) a odst. 2 písm. a),b) zák. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů .
Místo výkonu práce: Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj , Říční 1195, 501 01 Hradec Králové.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 5. 6. 2015 (včetně) .

Více se dočtete v přiloženém dokumentu.
Menu