Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa Inspektor komplexních kontrol – Královéhradecký kraj

Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa Inspektor komplexních kontrol – Královéhradecký kraj

Publikováno: 11. 4. 2012

Státní úřad inspekce práce
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaných míst pro realizaci projektu OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“
Lhůta pro podání přihlášky: 30. 04. 2012 (včetně)

Další informace najdete v ...

Menu