V Opavě bylo oceněno dvanáct „Bezpečných podniků“

V Opavě bylo oceněno dvanáct „Bezpečných podniků“

Publikováno: 28. 5. 2019

Opava – Dvanácti společnostem bylo dnes v Obecním domě v Opavě předáno prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí. Všechny oceněné firmy osvědčení „Bezpečný podnik“ obhájily z minula, některé opakovaně. Jedna z oceněných společností Teplárny Brno, a.s. je získala dokonce už posedmé a je tak bezpečným podnikem nepřetržitě už 21 let.

Zástupci 12 společností přijali osvědčení „Bezpečný podnik“ z rukou ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věci JUDr. Jaroslava Stádníka a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby při řízení firmy vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 79 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 28. 5. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.
 • TAMEH Czech s.r.o.
 • Dormer Pramet s.r.o.
 • ZF Staňkov s.r.o
 • SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
 • Teplárna České Budějovice, a.s.
 • Isolit-Bravo, spol. s r.o.
 • ELLA-CS, s.r.o.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • BD SENSORS s.r.o.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • MIKROP ČEBÍN a.s.

Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu