Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření, týkající se pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření, týkající se pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu

Publikováno: 27. 2. 2021

Dne 26. února 2021 vydala vláda České republiky usnesení č. 206 o přijetí krizového opatření. Toto usnesení blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za nynější doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek. Ochrana zdraví zaměstnanců při práci spadá do kontrolní působnosti Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví (hygienických stanic), na jejichž stránkách nalezete více informací k ochraně zdraví při práci při epidemii covid-19.
Pro více informací doporučujeme sledovat stránku Ministerstva zdravotnictví v sekci Pro zaměstnavatele a zaměstnance.
Menu