Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Publikováno: 8. 10. 2021

Nejnovější vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce nabízí bližší pohled na vývoj pracovní úrazovosti v roce 2020, přibližuje kontrolní činnost SÚIP v oblasti pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců nebo přináší zkušenosti z praxe při hlášení pracovních úrazů a další neméně zajímavá témata.
Menu