Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků

Publikováno: 24. 2. 2021

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zpracoval odbornou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh.

Publikace jako návodná příručka představuje tuzemským výrobcům hlavní povinnosti při uvádění funkčních a bezpečných prostředků na trh a provádí je složitým procesem posouzení shody. Stejně tak jde o nástroj pro oddělení veřejných zakázek různých organizací, které hromadně nakupuje osobní ochranné a zdravotnické prostředky, aniž by s pořizováním těchto produktů měla v minulosti jakékoli zkušenosti.

Odkaz na webové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kde je publikace ke stažen a k volnému využití širokou veřejností, naleznete ZDE.

Menu