Podpis Memoranda o spolupráci a výměně informací s polským Národním inspektorátem práce

Podpis Memoranda o spolupráci a výměně informací s polským Národním inspektorátem práce

Publikováno: 12. 6. 2023

Generální inspektor Rudolf Hahn podepsal 6. června 2023 v polské Wrocławi Memorandum o spolupráci a výměně informací mezi Státním úřadem inspekce práce České republiky a Národním inspektorátem práce v Polské republice, který reprezentovala vrchní inspektorka práce paní Katarzyna Łażewska-Hrycko. Během slavnostního setkání oba nejvyšší představitelé národních inspekcí práce ve svých vystoupeních kladně zhodnotili dosavadní spolupráci mezi Polskem a Českou republikou v této oblasti a vyjádřili potřebu revidovat doposud platnou dohodu o spolupráci z roku 2005.

„Předchozí smlouvu jsme museli aktualizovat, protože trh se neustále mění,“ řekl Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. „Naše spolupráce se prohlubuje s tím, jak se prohlubují ekonomické vztahy mezi našimi zeměmi a propojují se i trhy práce, například když na české straně pracují polští zaměstnanci nebo čeští podnikatelé chtějí vstoupit na polský trh.“

„Jedná se souhrn aktuálních potřeb a vzájemných očekávání týkajících se další spolupráce ve světle řady legislativních změn, ke kterým v posledních letech došlo, zejména na úrovni legislativy EU,“ uvedla Katarzyna Łażewska-Hrycko, vrchní inspektorka práce polského Národního inspektorátu práce.

Podpis výše zmíněného Memoranda například umožní účinnější spolupráci polských a českých inspektorů práce v přeshraničních případech.

 

Menu