Osvědčením „Bezpečný podnik" se v České republice může pyšnit už 74 společností zaměstnávajících 52 tisíc zaměstnanců

Osvědčením „Bezpečný podnik" se v České republice může pyšnit už 74 společností zaměstnávajících 52 tisíc zaměstnanců

Publikováno: 23. 6. 2021

Opava – Přes komplikace spojené s trváním a následky pandemie covid-19 se i letos našly společnosti, které se rozhodly zaměřit pozornost na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců ve větší míře než vyžadují současné právní předpisy. Díky své snaze obhájily právo užívat logo „Bezpečný podnik“ ENERGETIKA TŘINEC, a.s. už celkově potřetí a MP Krásno, a.s. dokonce po osmé.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí dokazující, že management takto oceněných společností považuje ochranu zdraví svých zaměstnanců za stejně důležitou jako ekonomické výsledky. Být „Bezpečným podnikem“ znamená, že společnost má nejen zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílila vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje i především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti, tedy vytváří opravdu bezpečná pracoviště pro své zaměstnance.

K datu 1. 6. 2021 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

  • ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci
  • MP Krásno, a.s.; provozovna Valašské Meziříčí

Jedním z požadavků programu je neustále zlepšování, které pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto hodlá MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu