Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup k provádění pracovnělékařských prohlídek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup k provádění pracovnělékařských prohlídek

Publikováno: 11. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví, v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny, vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání.  
Menu