Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

Publikováno: 23. 5. 2023

Ilustrační obrázek - inspektoři při kontroleOpava – Státní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. "Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví", kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) účastnilo celkem 15 členských států. Celkem bylo v období 24.–30. 4. 2023 zkontrolováno 23 stavenišť a 83 subjektů v Evropě.

Kontroly byly zaměřeny zejména na oblast vysílání pracovníků v tomto sektoru, nelegální zaměstnávání, oblast pracovněprávní a bezpečnost práce. Podpora ze strany ELA ve formě koordinace a financování umožnila 10 členským státům vyslat své inspektory do okolních států, kde se mohli kontrol účastnit jako pozorovatelé za účelem výměny zkušeností při řešení problematiky nehlášené práce v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovních sil.

Kontrola v Ostravě v rámci Akčního týdne ELA proběhla za účasti 11 inspektorů oblastního inspektorátu a přizvaných osob vč. 2 inspektorů ze Slovenska, 2 inspektorů z Polska, 4 zástupců cizinecké policie a 2 zástupců ELA. Kontrolovaným pracovištěm byla stavba obchodně-administrativního objektu v Ostravě, kde se v daný okamžik kontroly nacházelo 278 pracovníků a kde bylo následně zahájeno celkem 28 kontrol jejich zaměstnavatelů. Předmětem kontrol bylo dodržování pracovněprávních předpisů dle zákona o zaměstnanosti, mj. se zaměřením na umožnění výkonu nelegální práce, informační a evidenční povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraniční a kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Dále pak na dodržování povinností na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu