Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování covidových opatření

Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování covidových opatření

Publikováno: 8. 4. 2021

Inspektoři z oblastních inspektorátů práce budou vypomáhat krajským hygienickým stanicím kontrolovat dodržování protiepidemických opatření ve firmách. V současné době jde o 59 inspektorů, ale jejich počet se ještě může navýšit. Zároveň i nadále trvá personální výpomoc Státního úřadu inspekce práce krajským hygienickým stanicím pro potřeby trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými nemocí COVID-19. Celkově je v současné době tímto způsobem zapojeno už více než 340 inspektorů práce.

Kontroly zaměstnavatelů krajskými hygienickými stanicemi, do kterých se zapojí i inspektoři oblastních inspektorátů práce, už odstartovaly v minulém týdnu a jsou zaměřeny na ověření dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví při testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19. „Jde nám primárně o ochranu zdraví zaměstnanců. Dodržování opatření vlády ve firmách je z hlediska boje proti koronaviru klíčové. Krajské hygienické stanice nejsou na takovouto situaci dostatečně personálně vybavené, proto je logické, že s touto činností pomáhají inspektoři práce. Naším cílem ovšem v žádném případě není šikanovat či trestat zaměstnavatele, ale především jim poskytovat poradenství. Velmi dobře si uvědomujeme, že i oni jsou ve velmi obtížné situaci," vysvětluje hlavní důvod pomoci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Poprvé Státní úřad inspekce práce personálně vypomohl krajským hygienickým stanicím už v polovině prosince, kdy na pomoc s trasováním dočasně přeložil přes 80 inspektorů. Postupně tento počet narůstal a v současné době se na trasování podílí 291 inspektorů z oblastních inspektorátů práce. Nejvíce jich v tuto chvíli posílilo řady krajských hygienických stanic v Ostravě (41 osob), v Brně (30 osob), ve Středočeském kraji (27 osob) a v Praze (26 osob).

„Současná epidemická situaci zůstává i nadále velmi vážná a jednou z cest, jak urychlit návrat k normálnímu režimu, je zabránit šíření nákazy na pracovištích a zvýšit účinnost trasování. Proto jsme se rozhodli vypomoci hygienickým stanicím s kontrolami dodržování protiepidemických opatření u zaměstnavatelů a dočasným přeložením dalších inspektorů pro potřeby trasování," říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

V době vyhlášeného nouzového stavu se Státní úřad inspekce práce při vědomí složitého situace řady zaměstnavatelů zaměřuje především na poskytování poradenství, zřídil bezplatné informační linky v sídle každého oblastního inspektorátu, které denně odpoví průměrně na cca 1000 dotazů. Poradenství využívají jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Kontroly orgánů inspekce práce jsou v současné době zahajovány pouze na základě závažných podnětů zaměstnanců, v případech jasných indicií svědčících o závažném porušování pracovněprávních předpisů, případně v situacích, kdy dochází k ohrožení života a zdraví zaměstnanců na pracovištích. Už na začátku loňského dubna celkem 215 zaměstnanců inspektorátů práce dočasně personálně posílilo stavy Úřadu práce ČR, kterému vypomáhali s administrací programu Antivirus za účelem zajištění rychlejšího vyplacení finančních kompenzací na mzdy zaměstnanců firmám postihnutých pandemií COVID-19.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu