Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků

Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků

Publikováno: 30. 3. 2022

Opava – Státní úřad inspekce práce se v následujícím období nad rámec plánovaných kontrol rovněž zaměří na kontroly dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na území České republiky nastoupili či plánují nastoupit do zaměstnání. Předmětem těchto kontrol zaměstnavatelů je zejména dodržování právních předpisů při jejich odměňování, dodržování pracovní doby a doby odpočinku, dodržování principů rovného zacházení a zákazu diskriminace a v neposlední řadě i dodržování zákonných požadavků na jejich bezpečnost při práci.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce jsou v těchto dnech, kromě plnění své obvyklé kontrolní činnosti, současně přítomni i v Krajských asistenčních centrech pro pomoc Ukrajině, kde ukrajinským občanům poskytují praktické informace o jejich právech v zaměstnání, s cílem eliminovat riziko možného pracovního vykořisťování ze strany nekorektních zaměstnavatelů a nekorektních agentur práce. V současnosti je důležité upozornit uprchlíky na situace, kterým se mají vyhnout (nekalé agentury, zaměstnání na černo apod.), kontroly jejich pracovních podmínek přijdou na řadu až následně tj. po uzavření pracovního poměru a nástupu do zaměstnání. Samotné kontroly zaměstnavatelů budou probíhat následně ve spolupráci s krajskými pobočkami Úřadu práce ČR, které mají aktualizovanou evidenci zaměstnavatelů pracovníků ze zahraničí na českém pracovním trhu.

Státní úřad inspekce práce v reakci na příchod velkého množství uprchlíků s válkou postižené Ukrajiny a jejich plánovaným nástupem na trh práce předložil ke schválení Ministerstvu práce a sociálních věcí upravený Plán kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2022 s tím, že kontrolní činnost se vedle stávajícího zaměření rovněž soustředí na kontrolu pracovních podmínek držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Zvýšená pozornost bude soustředěna zejména na potírání jejich nelegálního zaměstnávání, pracovního zneužívání a případného vykořisťování.

„Citlivě vnímám, že uprchlíci z Ukrajiny k nám přicházejí v těžké životní situaci a často bez nebo s omezenými finančními prostředky. Jedním se základních předpokladů zlepšení jejich situace je bezesporu nástup do zaměstnání. Zaměstnání však musí být ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům ve všech ohledech zákonné a nediskriminační. Z tohoto důvodu se budou orgány inspekce práce v následujícím období intenzivně věnovat kontrolám dodržování pracovních podmínek ukrajinských zaměstnanců. Těm zaměstnavatelům, kteří nebudou vůči ukrajinským zaměstnancům pracovněprávní předpisy dodržovat, hrozí ze strany inspekce práce mimo jiné vysoký finanční postih. Například v případě prokázání nelegálního zaměstnávání hrozí pokuta od 50 tisíc až po 10 miliónů korun“ zdůvodnil připravované kontroly generální inspektor Rudolf Hahn.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu