Zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty

Zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty

Od 1. 4. 2023 dochází vyhláškou č. 85/2023 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty z částky 6,00 Kč/kWh na částku 8,20 Kč/kWh. 
Menu