Určení rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové hospodářství čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS) podle legislativy účinné od 1. 7. 2022

Určení rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové hospodářství čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS) podle legislativy účinné od 1. 7. 2022

Státní úřad inspekce práce obdržel vyjádření od Technické inspekce České republiky (dále jen „TIČR“) k určení rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové hospodářství čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) a bioplynových stanic (dále jen „BPS“) podle legislativy účinné od 1. 7. 2022.

Uvedené vyjádření TIČR bylo vydáno na základě častých dotazů v dané problematice. Jeho plné znění naleznete níže.

Vyjádření TIČR (262.19 kB)

Menu