Pracovní úrazovost v České republice

Pracovní úrazovost v České republice

Státní úřad inspekce práce zpracovává zprávy o pracovní úrazovosti v České republice (dále také jen „ČR“) a také vede databázy statistických údajů o pracovních úrazech ve formátu ESAW (European Statistics on Accidents at Work), který slouží jako zdroj informací pro statistický úřad EUROSTAT.

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice přináší analýzu vývoje pracovní úrazovosti v ČR se zaměřením na smrtelné, závažné a ostatní pracovní úrazy, identifikuje zdroje pracovních úrazů a kraje, ve kterých k pracovním úrazům dochází. V neposlední řadě se zaměřuje na příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů s přihlédnutím na členění dle ESAW a na pracovní úrazovost občanů ze zemí Evropské unie a cizinců na území ČR.

Přehled zpráv o pracovní úrazovosti v České republice za jednotlivé roky naleznete zde.

Menu