Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj – VŘ 5362

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj – VŘ 5362

Publikováno: 3. 8. 2020

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zemědělství a potravinářství) Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové (ID SM 08411004).
Menu