Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název: „OIP Brno – výměna oken, zateplení vnějšího pláště“

Zjistit více

25. 10. 2011

Nadlimitní veřejná zakázka – Implementátor technického řešení projektu

Zde naleznete bližší informace o projektu a zadávacím řízení

Zjistit více

14. 10. 2011

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 5.9.2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k rekonstrukci budovy Státního úřadu inspekce práce, č. p. 451/13, ul. Kolářská, 74601 Opava. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 8. 2011 ve 12 hodin.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (projektová dokumentace)“ Vloženo: 08. 09. 2011 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Písemná výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace s přílohami: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Nabídková cena Příloha č. 3 Čestné prohlášení Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 5 - Studie rekonstrukce budovy Pohled jižní Pohled severní Pohled východní Pohled západní Studie rekonstrukce Půdorys 1. n.p. Půdorys 2. n.p. Půdorys 3. n.p. Půdorys 4. n.p. Půdorys 5. n.p. Půdorys 1. p.p. Řez aa Řez bb Seznam příloh Příloha č. 6 - Energetický audit Energetický audit Průkaz energetické náročnosti budovy

Zjistit více

12. 8. 2011

Veřejná zakázka – Komplexní zajištění analytických, vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti implementace modelu CAF a dalšího vzdělávání

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Zjistit více

12. 8. 2011

Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Bližší informace o projektu a zadávacím řízení jsou uveřejněny na stránkách ESF.

Zjistit více

23. 5. 2011

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ukončeno

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k rekonstrukci stávající budovy Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 B r n o. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 4. 2011 ve 12 hodin.

Zjistit více

31. 3. 2011

Veřejná zakázka – Dodavatel řízení a administrace projektu - ukončeno

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Zjistit více

2. 3. 2011

Veřejná zakázka - Administrátor projektu - ukončeno

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Zjistit více

26. 10. 2010

Veřejná zakázka - Poskytovatel publicity projektu – ukončeno

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Zjistit více

5. 10. 2010

Veřejná zakázka - ukončeno

Název dokumentu: 10/16 OIP Ostrava – kompletní rekonstrukce budovy

Zjistit více

9. 9. 2010

Menu