Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - „SÚIP – zajištění specializovaných činností SÚIP“ - UKONČENO

Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

27. 3. 2012

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení - „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská“ - UKONČENO 7. 6. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební úpravy budovy budoucího sídla Státního úřadu inspekce práce, Kolářská č.p. 451/13, 746 01 Opava.

Zjistit více

20. 3. 2012

Výběr dodavatele kancelářských potřeb - ROZHODNUTÍ

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Výběr dodavatele kancelářských potřeb"..

Zjistit více

2. 3. 2012

Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářské a výpočetní techniky vč. spotřebního materiálu k tiskárnám - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: " Výběr dodavatele kancelářské a výpočetní techniky vč. spotřebního materiálu k tiskárnám".

Zjistit více

23. 2. 2012

Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese https://www.softender.cz/detail/CPS/2309708/340M2011 s předmětnou veřejnou zakázkou.

Zjistit více

9. 2. 2012

Veřejná zakázka - Nájem mobilních kanceláří - ZRUŠENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Nájem mobilních kanceláří". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zjistit více

3. 2. 2012

Veřejná zakázka - Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: " Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora ". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zjistit více

3. 2. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "OIP Středočeský kraj - rekonstrukce kotelny" - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební úpravy v budově Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, sídlem Ve Smečkách čp. 599/29, 110 00 Praha 1. Poslední dodatečné informace: 19.1.2011 Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 1. 2012 v 10 hodin. Dodatečné informace k veřejné zakázce (19.1.2011): Dodatečné informace č.3 Příloha dodatečných informací č.3 - Plyn - fitinky Dodatečné informace k veřejné zakázce (16.1.2011): Dodatečné informace č.2 Dodatečné informace k veřejné zakázce (10.1.2011): Dodatečné informace č.1 SÚIP Rekonstrukce kotelny - ZT výkaz výměr SÚIP Rekonstrukce kotelny - ZT výkaz výměr Dokumenty k veřejné zakázce: 1) Písemná výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky 2) Zadávací dokumentace vč. příloh a projektové dokumentace Zadávací dokumentace Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Obchodní podmínky Příloha č.3 - Čestné prohlášení Příloha č.3 SoD - Rozhodnutí - Stavební povolení Upozornění pro uchazeče 2.1) Přílohy Štítek, seznam příloh 2.2) A...Průvodní zpráva Rekonstrukce kotelny Průvodní zpráva 2.3) B...Souhrnná zpráva Rekonstrukce kotelny Souhrnná zpráva 2.4) C...Situace stavby Rekonstrukce kotelny Situace stavby 2.5) D...Dokladová část Úvodní list Památkáři Životní prostředí Hasiči Kominík Hygiena 2.6) E...Organizace stavby Organizace výstavby 2.7) F...Dokumentace stavby - TZ celková TZ stavby celková DSR 2.8) PD...Stavební část Razítko, seznam příloh Rekonstrukce kotelny text Statik Rekonstrukce kotelny text TZ Stavební část Rekonstrukce kotelny vykr Stavební část 2.9) PD...UT ZTI Plyn Štítek, razítka 2.9.1) Plyn Rekonstrukce kotelny textTZ plyn Rekonstrukce kotelny vykr plyn 2.9.2) UT Rekonstrukce kotelny textTZ UT Rekonstrukce kotelny vykr UT 2.9.3) ZTI kanal voda Rekonstrukce kotelny textTZ ZTI kanal voda Rekonstrukce kotelny vykr ZTI 2.10) PD...EI Razítko, seznam příloh Rekonstrukce kotelny text TZ elektro Rekonstrukce kotelny vykr elektro část 1. Rekonstrukce kotelny vykr elektro část 2. 2.11) Výkazy výměr 2.11.1) PDF SUIP Rekonstrukce kotelny - UT - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny - Plyn - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny - ZT - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny elektro MaR SUIP Rekonstrukce kotelny celkový a stav pol. 2.11.2) XLS SUIP Rekonstrukce kotelny - UT - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny - Plyn - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny - ZT - výkaz výměr SUIP Rekonstrukce kotelny elektro MaR SUIP Rekonstrukce kotelny celkový a stav pol. 2.12) Harmonogram prací Harmonogram prací.

Zjistit více

5. 1. 2012

Podlimitní veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb - ZRUŠENA

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese www.softender.cz, kde uchazeč v části Profily zadavatelů klikne na společnost CPS consulting, s.r.o. a vyhledá předmětnou veřejnou zakázku.

Zjistit více

28. 12. 2011

Veřejná zakázka - Nájem mobilních kanceláří - ZRUŠENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Nájem mobilních kanceláří". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zjistit více

8. 11. 2011

Menu