Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - ZRUŠENO

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - ZRUŠENO

Publikováno: 11. 7. 2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:  SÚIP - rozšíření dohledového centra IS

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2017 do 10:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE - Zadavatel dne 14.7.2017 upravil podmínky ZD, viz. níže.

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce:

 
Menu