Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů - UKONČENO

Publikováno: 1. 2. 2018

Název: „VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí auditních a navrhovaných služeb, které jsou specifikovány jako soubor služeb poskytnutých Poskytovatelem pro Objednatele dle požadavků zadavatele specifikovaných v příloze č. 1 ZD.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 2. 2018 ve 13:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
Menu