Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II - UKONČENO 1.6.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II - UKONČENO 1.6.2018

Publikováno: 14. 5. 2018

Název: „VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění recepční a informátorské služby, a dalších služeb uvedených v příloze č. 1 ZD - Specifikace požadavků na zajištění recepční a informátorské služby.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 5. 2018 ve 13:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
Menu