Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO

Publikováno: 7. 6. 2017

Název: „OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary (projekční příprava) - ZRUŠENO“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy regionálního kanceláře v Karlových Varech.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 6. 2017 v 10:00 hodin.

Zrušení veřejné zakázky
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce:
Menu