Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj – VŘ 8104

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj – VŘ 8104

Publikováno: 24. 11. 2022

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (ID SM 08501010).

VŘ 8104

Menu