Kontrolní akce v Českých Velenicích odhalila nelegální zaměstnance

Kontrolní akce v Českých Velenicích odhalila nelegální zaměstnance

Publikováno: 3. 10. 2019

České Budějovice – Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočinu provedli na konci září ve spolupráci s policisty odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje společnou bezpečnostní a kontrolní akci na Českovelenicku, při které prověřili celkem 125 osob, z čehož polovina byla cizí státní příslušnosti. V rámci kontroly inspektoři a policisté zajistili přímo ve výrobním provozu 13 osob, u kterých bylo zjištěno podezření z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o zaměstnanosti. Jeden cizinec se při kontrole prokázal padělaným dokladem totožnosti.

Na kontrolovaném pracovišti se výkonu práce účastnili zaměstnanci různých dodavatelských a subdodavatelských společností, proto inspektoři oblastního inspektorátu zahájili celkem 4 kontroly s různými subjekty. Pro nepřehlednost vzájemných obchodních a dodavatelských vztahů nemusí být tento počet zahájených kontrol konečný. V současné době probíhají kontrolní úkony k prověření skutečností zjištěných při kontrole, zejména s ohledem na podezření z výkonu nelegální práce výše uvedených 13 cizinců. Ve věci probíhá další šetření i ze strany cizinecké policie.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu