Všechny články

Všechny články


Současná legislativa a čerpací stanice LPG

Zjistit více

3. 10. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 29623_9.20_22

Zjistit více

3. 10. 2022

Nevyhrazená technická zdvihací zařízení

Zjistit více

30. 9. 2022

Pověření obsluhy nebo vazače břemen

Zjistit více

30. 9. 2022

Složení zkušební komise

Zjistit více

30. 9. 2022

Zápis o zkoušce

Zjistit více

30. 9. 2022

Odnětí nebo omezení oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti

Zjistit více

19. 7. 2022

Vedoucí práce na vyhrazeném technickém elektrickém zařízení

Zjistit více

25. 8. 2022

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Zjistit více

19. 7. 2022

Zahraniční zaměstnanci (elektrikáři)

Zjistit více

19. 7. 2022

Nové rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení v oblasti vyhrazených technických plynových zařízení

Zjistit více

22. 7. 2022

Provoz VTZ

Zjistit více

19. 7. 2022

Protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky – elektrická zařízení

Zjistit více

25. 7. 2022

Současná legislativa a čerpací stanice LPG

Zjistit více

29. 9. 2022

Právě vychází nový Zpravodaj č.3/2022

V letošním třetím čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete mimo jiné o bezpečnosti práce v dopravě (konkrétně o zdravotní způsobilosti řidičů), dozvíte se více o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2021 či problematice zařazování učitelů základních škol do platových tříd. V novém čísle rovněž naleznete aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti zastřeného zprostředkování zaměstnání, program "Bezpečný podnik" z pohledu SÚIP a také hrozící rizika při obracení břemene pomocí zdvižného manipulačního vozíku. 

Zjistit více

27. 9. 2022

Zpravodaj SÚIP č. 2/2022

Nové číslo Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce přináší informace o výsledcích kontrolní činnosti v oblasti odhalování nelegální práce v loňském roce, dočtete se o nejčastějších závadách odhalených při kontrolách vyhrazených elektrických zařízení, a mimo jiné zjistíte, jak je to s pojmem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce. Vaši pozornosti doporučujeme i další neméně zajímavé články. Přejeme příjemné čtení.

Zjistit více

31. 8. 2022

Zpravodaj SÚIP

Zpravodaj číslo 3/2022 Program „Bezpečný podnik“ z pohledu SÚIP - plná verze   Zpravodaj číslo 2/2022 Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce - plná verze   Zpravodaj číslo 1/2022 Zpravodaj číslo 4/2021 Malé zamyšlení nad některými legislativně-technickými nedokonalostmi právních předpisů vztahujících se k činnosti orgánů inspekce práce - plná verze   Zpravodaj číslo 3/2021 Zpravodaj číslo 2/2021 Zpravodaj číslo 1/2021 Zkušenosti z kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace - plná verze Zpravodaj číslo 4/2020 Bezpečnost tlakových nádob a pracovní úrazy - plná verze Zpravodaj číslo 3/2020 Dodržování zásad bezpečné práce na strojích určených ke sklizni v rostlinné výrobě - plná verze Zpravodaj číslo 2/2020 Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) - plná verze Zpravodaj číslo 1/2020 Zpravodaj číslo 4/2019 Zpravodaj číslo 3/2019 Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 2/2019 Zpravodaj číslo 1/2019 Zkušenosti z prověrek systému řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 4/2018 Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 3/2018 Zpravodaj číslo 2/2018 Zpravodaj číslo 1/2018 Zpravodaj číslo 4/2017  Zpravodaj číslo 3/2017  Zpravodaj číslo 2/2017  Zpravodaj číslo 1/2017  Zpravodaj číslo 4/2016 Zpravodaj číslo 3/2016 Zpravodaj číslo 2/2016 Zpravodaj číslo 1/2016

Zjistit více

2. 3. 2021

Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele

Za účelem sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce se zaměřením na oblast agenturního zaměstnávání a rovněž pro orientaci agentur práce a uživatelů vydal Státní úřad inspekce práce Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016: 

Zjistit více

3. 12. 2021

Informační letáky

V této rubrice naleznete elektronické verze informačních materiálů orientovaných na oblast pracovněprávní a další problematiku související s činností orgánů inspekce práce. Uvedené informační materiály Státní úřad inspekce práce vydává v tištěné podobě a jako takové jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce. Konkrétní informační materiály jsou platné vzhledem k datu vydání uvedenému v tiráži. Dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Zjistit více

2. 3. 2021

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) ID SM 08411003 - VŘ32

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) ID SM 08411003

Zjistit více

21. 9. 2022

Menu