Všechny články

Všechny články


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10614

VŘ 10614

Zjistit více

17. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10456

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04301103). VŘ 10456

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - VŘ 10462

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (ID SM 06301104). VŘ 10462

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10461

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04501009).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10460

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04711017).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10459

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04421110).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 10454

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 10421218).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10453

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04711011).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 10452

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04421005).

Zjistit více

16. 7. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa technický pracovník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ11

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici technický pracovník (ID SM 10200705) VŘ 11/2024

Zjistit více

11. 7. 2024

Pracovní úrazovost v České republice

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2023 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2023 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2022 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2021 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2020 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2019 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2019 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2017 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2016 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2012

Zjistit více

13. 3. 2021

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 20342_5.20_24 - 2.kolo

Zjistit více

8. 7. 2024

Registrační portál pro oznamování vyslání pracovníků

Zjistit více

2. 7. 2024

Vysílání pracovníků - Jak se domáhat svých práv?

V případě, že zaměstnavatel či uživatel nedodržuje své povinnosti uložené mu právním řádem, lze podat podnět k provedení kontroly Státnímu úřadu inspekce práce (webový formulář podání podnětu)

Zjistit více

13. 3. 2021

Oznámení vyslání od 7-2024

název společnosti   stát, v němž je usazen adresu sídla zaměstnavatele daňové identifikační číslo, a nemá-li přiděleno, číslo registrace v členském státě usazení jméno a příjmení vyslaného zaměstnance datum narození vyslaného zaměstnance typ a číslo průkazu totožnosti vyslaného zaměstnance státní příslušnost vyslaného zaměstnance údaj, zda zaměstnavatel vyslal svého zaměstnance: k právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy s touto právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy jako obchodní korporace s umístěním na území členských států Evropské unie z této obchodní korporace do odštěpného závodu s umístěním na území České republiky, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo jako obchodní korporace se sídlem na území České republiky, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou anebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, jako agentura práce dočasně přidělil svého zaměstnance uživateli se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území některého členského státu Evropské unie na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti datum zahájení vyslání datum předpokládaného ukončení vyslání případně odůvodněné prodloužení vyslaní nad 12 měsíců  povahu poskytované služby nebo klasifikaci ekonomické činnosti, název příjemce služby, označení, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu, adresu sídla nebo bydliště příjemce služby, daňové identifikační číslo a není-li přiděleno, identifikační číslo, adresu pracoviště vyslaného zaměstnance, je-li odlišné od adresy sídla příjemce služby. kopii dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu vyslaného zaměstnance a je-li v jiném než českém nebo slovenském jazyce, též překlad tohoto dokladu do českého jazyka.

Zjistit více

27. 6. 2024

Změny při oznámení vyslání

Pokud vysílající zaměstnavatel zašle od 1. července oznámení o zahájení vyslání pouze na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR, má se za to, že nesplnil oznamovací povinnost. Platná budou pouze ta oznámení, která budou podána prostřednictvím nového registračního portálu.

Zjistit více

10. 6. 2024

Vysílání pracovníků – posting of workers in the framework of the transnational provision of services

(Toto je oficiální celostátní webová adresa pro vyslané pracovníky ve smyslu čl. 5 směrnice 2014/67/EU)

Zjistit více

2. 3. 2021

Kazuistika č. 4: Pracovní úraz mladistvého zaměstnance při čištění pivního tanku

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

27. 6. 2024

V loňském roce zaměstnanci utrpěli téměř 36 tisíc pracovních úrazů. Došlo k výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů

Opava – V roce 2024 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Český báňský úřad (ČBÚ) celkem 35 840 pracovních úrazů, což je mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem, kdy došlo k 36 117 pracovním úrazům. Výrazně se snížil počet smrtelných pracovních úrazů (13 procent), meziročně bylo méně také závažných pracovních úrazů (s hospitalizací nad 5 dnů) a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

Zjistit více

25. 6. 2024

Menu