Všechny články

Všechny články


Ručení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele a vydávání potvrzení podle § 324a odst. 8 zákoníku práce

V souvislosti se zavedením ručení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců jeho subdodavatele podle § 324a zákoníku práce bude Státní úřad inspekce práce vydávat jedno z potvrzení podle § 324a odst. 8.

Zjistit více

25. 1. 2024

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa právník Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - VŘ6

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník (ID SM 08301102) VŘ6

Zjistit více

15. 4. 2024

Nelegální zaměstnávání, nelegální práce

"Prací na černo" je veřejností často označován výkon nelegální práce.

Zjistit více

15. 9. 2021

Kampaň SLIC "Pracuj bez úrazu" (2024)

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Zjistit více

11. 4. 2024

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodní spolupráce Státní úřad inspekce práce zajišťuje povinnosti a úkoly plynoucí z členství v evropských a mezinárodních organizacích a stejně tak i z ustanovení bilaterálních dohod o spolupráci s našimi zahraničními partnery.

Zjistit více

18. 11. 2021

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 5048_1.20_24

Zjistit více

11. 4. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 3026_1.20_24

Zjistit více

11. 4. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zemědělství a potravinářství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj VŘ 4962

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zemědělství a potravinářství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 10411118).

Zjistit více

9. 4. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 4753_1.20_24

Zjistit více

8. 4. 2024

Školení obsluhy tlakových nádob

Zjistit více

4. 4. 2024

Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur

2. dubna 2024 – V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 4 110 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 574 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 887 kontrol. Prioritou pro letošní rok zůstane i nadále odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Zjistit více

2. 4. 2024

Kazuistika č. 2: Udušení dvou zaměstnanců v podzemní šachtě tepelného přivaděče

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

28. 3. 2024

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Opava – Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 provést u zaměstnavatelů nejméně 19 200 kontrol. Z tohoto počtu bude 8 700 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 800 kontrol na dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání a na oblast zaměstnanosti se zaměří 6 700 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení budou oblastní inspektoráty práce provádět rovněž kontroly příčin a okolností pracovních úrazů. 

Zjistit více

4. 3. 2024

Kazuistika č. 1: Výbuch zásobníku hořlavé kapaliny s následkem vážného poranění OSVČ

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

22. 2. 2024

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Zjistit více

13. 3. 2024

Vnitřní oznamovací systém SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Zjistit více

13. 1. 2022

Inspekce práce prezentovala zaměstnavatelům aktuální poznatky z kontrol

Svaz průmyslu a dopravy České republiky zorganizoval v březnu diskusní fórum na téma „Aktuální poznatky z kontrol orgánů inspekce práce“. Ve zcela zaplněné přednáškové místnosti Business centra Vysoké školy báňské v Ostravě shlédli zástupci zaměstnavatelů prezentace vedoucích zaměstnanců Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na téma bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a nelegálního zaměstnávání. Nešlo o jednostrannou komunikaci, od účastníků se očekávalo aktivní zapojení a sdílení zkušeností. Cílem akce bylo umožnit zástupcům zaměstnavatelů lépe porozumět některým procesům a úkonům v oblasti kontroly ze strany inspekce práce, a zároveň je inspirovat a poučit pro zajišťování lepší bezpečnosti na pracovištích a dodržování pracovněprávních předpisů. Obdobných akcí se účastní inspektoři ze všech oblastních inspektorátů práce po celé České republice.

Zjistit více

22. 3. 2024

Prohlášení o přístupnosti

Státní úřad inspekce práce se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.suip.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Zjistit více

17. 3. 2021

Zúčastnili jsme se školení ELA - CORTE o prosazování sociální legislativy v silniční dopravě se zaměřením na silniční kontroly

Dne 7. a 8. února 2024 v prostorách Národního dopravního inspektorátu Polské republiky ve Varšavě proběhlo školení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) a Konfederace organizací prosazujících předpisy v silniční dopravě (CORTE).

Zjistit více

28. 2. 2024

Menu