Všechny články

Všechny články


Setkání se zástupci inspekcí práce zemí V4 v Košicích

Dne 18. května 2023 proběhlo ve slovenských Košicích setkání čelních představitelů zemí Visegrádské čtyřky zodpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po úvodním slovu generální ředitelky Národního inspektorátu práce Slovenské republiky paní Hedvigy Machayové se členové jednotlivých národních delegací ve svých prezentacích podělili o své zkušenosti nejen z oblasti bezpečnosti práce, ale např. i na téma zvládání migrační krize způsobené ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Setkání představitelů národních inspektorátů práce zemí V4 se konají v pravidelných intervalech a jejich cílem je vzájemná výměna zkušeností, efektivních postupů a nástrojů.

Zjistit více

26. 5. 2023

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 15162_9.20_23

Zjistit více

26. 5. 2023

Oznámení o zahájení prací

1. DOTAZ:

Zjistit více

1. 12. 2021

Hlášení vzniku havárie

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazená technická zařízení je dle ust. § 22 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ"), povinna bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „OIP") příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Zjistit více

28. 6. 2022

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

Opava – Státní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. "Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví", kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) účastnilo celkem 15 členských států. Celkem bylo v období 24.–30. 4. 2023 zkontrolováno 23 stavenišť a 83 subjektů v Evropě.

Zjistit více

23. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 5154

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (ID SM 03201004).

Zjistit více

24. 5. 2023

Školení osob pro opakované zkoušky el. spotřebičů

Zjistit více

23. 5. 2023

Školení obsluhy a kontroly PZ do 50kW

Zjistit více

22. 5. 2023

Nevyužití průmyslového plynovodu a regulační stanice

Zjistit více

22. 5. 2023

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2022 zveřejněna

Státní úřad inspekce práce zveřejnil Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2022. 

Zjistit více

9. 5. 2023

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

Opava – Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol.

Zjistit více

18. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 4995

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 30002302).

Zjistit více

18. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 4993

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 30002437).

Zjistit více

18. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 4992

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 30002258).

Zjistit více

18. 5. 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Andrei Barminov

Zjistit více

17. 5. 2023

Info - dočasné zrušení poradenství na kontaktním pracovišti ÚP v Havlíčkově Brodě

Od 1.6.2023 bude dočasně zrušeno poskytování poradenství z provozních důvodů na kontaktním pracovišti ÚP v Havlíčkově Brodě.

Zjistit více

17. 5. 2023

Zařazení zařízení regulační soustavy plynu do VTZ - tlakových

Zjistit více

15. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 4794

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04421110).

Zjistit více

12. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 4793

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04421006).

Zjistit více

12. 5. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (chemický průmysl, ropný průmysl a nebezpečné látky) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 4792

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (chemický průmysl, ropný průmysl a nebezpečné látky) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04411004).

Zjistit více

12. 5. 2023

Menu