Všechny články

Všechny články


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Gejza_Demeter

Zjistit více

1. 2. 2023

Kontakty OIP Královéhradecký a Pardubický kraj

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Adresa: Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové (mapa)  IČO: 750 46 962 Telefon: +420 950 179 800 Fax: +420 950 179 899 E-mail: hradec@suip.cz E-podatelna: epodatelna.hradec@suip.cz Datová schránka: 8sgefgc Regionální kancelář v Chrudimi Adresa:               Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (mapa) Telefon: +420 777 467 679

Zjistit více

2. 3. 2021

E-podatelna

Elektronická podatelna Státního úřadu inspekce práce je určena pro příjem elektronických podání od právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zjistit více

13. 3. 2021

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 2396_5.20_23

Zjistit více

31. 1. 2023

Oznámení o stěhování

Oznámení o stěhování

Zjistit více

12. 1. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ3

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) (ID SM 10411009) VŘ 3/2023

Zjistit více

25. 1. 2023

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 416_8.20_23

Zjistit více

24. 1. 2023

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Kontakty OIP Plzeňský a Karlovarský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Adresa: Schwarzova 2617/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (mapa)  IČO: 750 46 962 Telefon: +420 950 179 611 Fax: +420 950 179 610 E-mail: plzen@suip.cz E-podatelna: epodatelna.plzen@suip.cz Datová schránka: uiqeezx Regionální kancelář v Karlových Varech Adresa:          Svahová 1170/24, 360 01 Karlovy Vary (mapa) Telefon: +420 950 179 636, +420 778 745 147 E-mail: kvary@suip.cz

Zjistit více

2. 3. 2021

Informace pro občany Ukrajiny - Допомога громадянам України

1/ V souvislosti s aktuální situací na území Ukrajiny Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo informace jak pro nově příchozí občany Ukrajiny, tak ty, kteří již žijí na území České republiky a již mají určitý typ pobytového oprávnění.

Zjistit více

28. 2. 2022

Výše zaručené mzdy v roce 2023 se změní, ale jen někomu (zdroj MPSV)

Minimální mzda má přímý vliv na výši mezd zaručených, které zaručují minimální úroveň mzdy pracovníkům v nepodnikatelské sféře a v organizacích podnikatelské sféry, ve kterých nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě.

Zjistit více

2. 1. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa kontrolor – analytik VŘ 2/2023

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kontrolor – analytik (ID SM 01451102) VŘ 2/2023

Zjistit více

13. 1. 2023

Informační letáky

V této rubrice naleznete elektronické verze informačních materiálů orientovaných na oblast pracovněprávní a další problematiku související s činností orgánů inspekce práce. Uvedené informační materiály Státní úřad inspekce práce vydává v tištěné podobě a jako takové jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce. Konkrétní informační materiály jsou platné vzhledem k datu vydání uvedenému v tiráži. Dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Zjistit více

2. 3. 2021

Úspěšně složené inspektorské zkoušky

Ve dnech 13. a 14. prosince 2022 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky. Úspěšně jimi prošlo celkem 9 nových inspektorů inspekce práce, kteří dostanou osvědčení o absolvování a budou jim vydány inspektorské průkazy. Nejvíce nových inspektorů, celkem tři, posílí Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu.

Zjistit více

9. 1. 2023

Vysílání pracovníků - Pracovní podmínky

Stanovená týdenní pracovní doba

Zjistit více

13. 3. 2021

Revize v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

Zjistit více

2. 1. 2023

Provádění revizí a zkoušek u TNS na LPG

Zjistit více

3. 1. 2023

Zdvihadlo

Zjistit více

4. 1. 2023

Informace o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

VYHLÁŠKA č. 467 ze dne 19. prosince 2022

Zjistit více

30. 12. 2022

Změna základní sazby zahraničního stravného pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 jsou změněny základní sazby zahraničního stravného  pro rok 2023 vyhláškou č. 401/2022 Sb. uveřejněné ZDE.

Zjistit více

30. 12. 2022

Menu