Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 8106

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 8106

Publikováno: 24. 11. 2022

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zpracovatelský průmysl) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (ID SM 07411113).

VŘ 8106

Menu