Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 4993

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 4993

Publikováno: 18. 5. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 30002437).

VŘ 4993

Menu