Deset firem bylo včera v Opavě oceněno titulem „Bezpečný podnik“

Deset firem bylo včera v Opavě oceněno titulem „Bezpečný podnik“

Publikováno: 6. 6. 2023

Opava – Zástupcům deseti společností bylo včera v slavnostním sále historické budovy Kulturního domu Petra Bezruče v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. To je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už z minula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se "Bezpečným podnikem" staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ předali zástupcům 10 společností společně generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a státní tajemnice Ingrid Štegmannová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Být „Bezpečným podnikem“ znamená, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně bezpečnosti práce, ale zisk tohoto ocenění především prokazuje funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti, na jejich pracovištích. „Je zapotřebí ocenit úsilí managementu právních subjektů, které se dobrovolně zavázaly k plnění požadavků stanovených programem, a tím i k neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, i nad rámec legislativních požadavků,“ řekl k oceněným společnostem generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 65 společností (48 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 5. 6. 2023 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

Akkodis CZ s.r.o.

BLOCK CRS a.s.

Erich Jaeger, s.r.o.

JTEKT Bearings Czech Republic s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Pražská energetika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

PREservisní, s.r.o.

Siemens Large Drives, s.r.o.

ŠMT a.s.

 

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce je prosazování a realizace programu Bezpečný podnik jednou z priorit, a proto jej budou podporovat i v dalších letech.

 

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu