Plenární schůze Platformy pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce

Plenární schůze Platformy pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce

Publikováno: 31. 3. 2023

Státní úřad inspekce práce má své zástupce v pracovní skupině Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na téma inspekce a v tzv. Platformě pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (UDW Platform), která je organizačně podřízenou složkou ELA. Na poslední Plenární schůzi platformy UDW, které proběhlo on-line formou 28.-29. března 2023, zástupci ELA představili krátké videoklipy s ukázkami inovativních přístupů vybraných členských států EU k řešení problematiky nedeklarované práce.

 

Odkazy na videa evropského orgánu ELA:

Menu