Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška - oznámení o pozbytí právní moci a vykonatelnosti

Zjistit více

20. 12. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici operátor/ka IT Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě - VŘ 23/2019

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na pozici operátor/ka IT

Zjistit více

4. 11. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce - VŘ 7526

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce

Zjistit více

9. 10. 2019

Veřejná vyhláška - RELAX BENEFIT s.r.o.

Zjistit více

30. 9. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora PVP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 5594

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektora PVP Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.

Zjistit více

22. 7. 2019

Veřejná vyhláška o možnosti převzít protokol o kontrole

Zjistit více

21. 5. 2019

Veřejná vyhláška o možnosti převzítí písemnosti

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí VYŘÍZENÍ NÁMITEK NADŘÍZENÝM

Zjistit více

1. 3. 2019

Menu