Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 3542

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 3542

Publikováno: 13. 5. 2022

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem (ID SM 07411003).

VŘ 3542

Menu