Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistent vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 3164

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistent vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 3164

Publikováno: 28. 3. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo asistent vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (ID SM 07100801).

VŘ 3164

Menu