Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka - Nákup notebooků

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: "Nákup notebooků" Státní úřad inspekce práce realizoval prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET® výběrové řízení na dodávku notebooků. Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem DATA-INTER spol. s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce (smlouva s vybraným uchazečem): Kupní smlouva DATA-INTER spol. s r.o.

Zjistit více

21. 12. 2012

Veřejná zakázka - Nákup tonerů

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: „Nákup tonerů“ Státní úřad inspekce práce realizoval prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET® výběrové řízení na dodávku tonerů. Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem Z+M Partner, spol. s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce (smlouva s vybraným uchazečem): Kupní smlouva Z + M spol. s r.o.

Zjistit více

21. 12. 2012

Veřejná zakázka – Nákup licencí IBM INFORMIX

Veřejná zakázka malého rozsahu (v rámci projektu s názvem: "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“), která byla realizována prostřednictvím e-tržiště. Lhůta pro podávání nabídek: 4. 12. 2012 v 9.00 hod. Dne 5. 12. 2012 bylo uchazečům zasláno „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Dne 17. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem d-PROG s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy, seznam subdodavatelů atd.): Kupní smlouva

Zjistit více

21. 12. 2012

Veřejná zakázka - Zajištění propagačních předmětů pro projekt financovaný z OP LZZ

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Zajištění propagačních předmětů pro projekt financovaný z OP LZZ“ v rámci projektu Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

Zjistit více

28. 11. 2012

Veřejná zakázka - Zajištění dodávky hardware vybavení pro projekty financované z OP LZZ

Státní úřad inspekce práce v rámci projektů Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, CZ.1.04/4.1.00/59.00069 a Efektivita personálního řízení SÚIP, CZ.1.04/4.1.00/58.00018 vyhlásil dne 26.10.2012 veřejnou zakázku na zajištění HW pod názvem Zajištění dodávky hardware vybavení pro projekty financované z OP LZZ prostřednictvím nástroje elektronického tržiště – Tendermarket (https://www.tendermarket.cz) pod číslem T004/12V/00010161.

Zjistit více

30. 10. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (rekonstrukce výtahu)“ - UKONČENO 15. 10. 2012

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy, seznam subdodavatelů atd.):

Zjistit více

27. 8. 2012

Veřejná zakázka - Propagační předměty a tiskařské práce - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: " Propagační předměty a tiskařské práce ". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zjistit více

10. 7. 2012

Veřejná zakázka - Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků - UKONČENO

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 6. 2012 v 10.00 hod

Zjistit více

5. 6. 2012

Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ - UKONČENO

Lhůta pro podávání nabídek: 15.6. 2012 do 10:00

Zjistit více

28. 5. 2012

Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Nájem mobilních kanceláří". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zjistit více

25. 5. 2012

Menu