Tiskové zprávy

Nový informační systém inspekce práce – tisková...

V rámci projektu „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce“ realizuje Státní úřad inspekce práce inovovaný informační systém, který zjednoduší,...

Zjistit více

21. 6. 2012

Kontroly orgánů inspekce práce nad dodržováním...

Ve více než dvou třetinách kontrol zaměřených na bezpečnost práce v lese zjistili inspektoři inspekce práce porušení požadavků stanovených právními předpisy. Více se dočtete v...

Zjistit více

15. 6. 2012

Zavedení modelu kvality řízení CAF na Státním...

Zahájení činnosti tzv. CAF-týmu či zpracování analýzy vzdělávacích potřeb jsou aktuální dílčí aktivity prováděné v rámci projektu „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj...

Zjistit více

30. 5. 2012

V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný...

Nepřetržitě již 15 let je držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“ jedna z 10 společností, jejichž zástupci převzali v úterý 29. 5. 2012 z rukou náměstka ministra práce a...

Zjistit více

29. 5. 2012

Letní brigády a práce studentů – tisková zpráva

Pouze na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mohou být studenti zaměstnáni např. v rámci tzv. letních brigád. Zákon neumožňuje něco jako...

Zjistit více

25. 5. 2012

Páté setkání držitelů titulu „Bezpečný podnik“...

Již popáté se setkali držitelé titulu „Bezpečný podnik“ se zástupci společností usilujících o naplnění podmínek stejnojmenného programu a zástupci oblastního inspektorátu práce....

Zjistit více

25. 5. 2012

Informace o výsledcích kontroly provedené...

Státní úřad inspekce práce v Opavě provedl vlastními inspektory v průběhu měsíců března a dubna 2012 kontrolu v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a...

Zjistit více

10. 5. 2012

Aspekty zaměstnávání cizinců předmětem setkání...

Problematika zaměstnávání občanů Rumunska v České republice a další záležitosti společného zájmu se staly předmětem jednání představitelů Státního úřadu inspekce práce ČR a...

Zjistit více

15. 2. 2012

Nelegální zaměstnávání hlavním tématem setkání...

Především do oblasti potírání nelegálního zaměstnávání směřovalo jednání zástupců Státního úřadu inspekce práce s delegací Výboru pro práci a sociální péči Poslanecké sněmovny...

Zjistit více

29. 11. 2011

Vyhlášení 1. ročníku soutěže „Profesionál BOZP“...

Pod záštitou ministra práce a sociálních věcí byl vyhlášen 1. ročník soutěže „Profesionál BOZP“, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob napomáhajících k prosazování...

Zjistit více

18. 10. 2011

„Bezpečný podnik“ slaví 15 let – tisková zpráva.

V letošním jubilejním patnáctém roce trvání programu předali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn...

Zjistit více

18. 10. 2011

Mimořádné kontroly k potírání výkonu nelegální...

Cílem mimořádné kontrolní akce zaměřené na kontrolu zaměstnavatelů podnikajících v pohostinství a ubytovacích službách bylo především odhalování a potírání výkonu nelegální...

Zjistit více

19. 9. 2011

Bezpečnost práce při těžbě dřeva – tisková zpráva

Nedodržování bezpečných pracovních postupů a nevybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky jsou nejčastěji zjišťované nedostatky a současně nejvýraznější...

Zjistit více

13. 6. 2011

Tradiční setkání držitelů titulu „Bezpečný...

Již čtvrtý ročník setkání držitelů ocenění „Bezpečný podnik“ se zástupci Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj a se zástupci firem, které usilují...

Zjistit více

8. 6. 2011

V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný...

Zástupcům 10 společností předali v úterý 17. 5. 2011 náměstek ministra práce a sociálních věcí Karel Machotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v...

Zjistit více

17. 5. 2011

Dodržování předpisů při používání chemických...

Nebezpečné látky na pracovištích představují příčinu mnoha nemocí a mohou způsobit vážné škody nebo smrt zaměstnanců. Zlepšování podmínek a činností při nakládání s nimi bylo...

Zjistit více

19. 4. 2011

Ocenění inspektora inspekce práce – tisková...

Inspektor Antonín Bartoš z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu obdržel dne 14. 4. 2011 certifikát Sdružení elektrotechnických firem jako ocenění své dlouholeté...

Zjistit více

18. 4. 2011

Rádiové dálkové ovládání jeřábů a kardiostimulátor

Již několikrát došlo ke kolapsu zaměstnance s voperovaným kardiostimulátorem při obsluze jeřábu, který byl řízen rádiem. Zpočátku se nad touto souvislostí nikdo nepozastavoval,...

Zjistit více

18. 4. 2011

Ministr práce a sociálních věcí navštívil...

Dne 1.4.2011 navštívil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek Opavu. V dopoledních hodinách se účastnil slavnostního otevření nové budovy Okresní správy...

Zjistit více

6. 4. 2011

Informace z mezinárodního setkání inspekcí...

Ve dnech 2. – 4.2. 2011 navštívila Státní úřad inspekce práce v Opavě delegace Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky v Košicích vedená generální ředitelkou paní Ing....

Zjistit více

9. 3. 2011

Menu