Problematika vyhrazených plynových zařízení – specifické požadavky pro stabilní hasicí zařízení

Problematika vyhrazených plynových zařízení – specifické požadavky pro stabilní hasicí zařízení

Stabilní hasicí zařízení (dále jen „SHZ") se považují za vyhrazená plynová zařízení, tlakové stanice, a to dle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 21/1979 Sb.“). Zároveň jsou SHZ dle ust. § 2 písm. f) vyhlášky č. 21/1979 Sb. zařízeními pro rozvod plynu.

 

SHZ jsou ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb. vyhrazenými plynovými zařízeními již od vydání této vyhlášky, neboť samotná vyhláška v tomto směru žádné výjimky nedefinovala, a to ani ve svém výkladu. Níže uvedené „Stanovení režimu kontrol a revizí SHZ“ pouze upřesňuje a zdůrazňuje některé specifické požadavky před uvedením SHZ na trh/do provozu a v provozu.

 

Stanovení režimu pro kontroly, revize a zkoušky a obsluhu nového a provozovaného zařízení stabilních hasicích zařízení (230.67 kB)

Menu