přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Sbírka zákonů, právní předpisy obecně

Sbírka zákonů od roku 1998 - bezplatný přístup (Nakladatelství Sagit)
Právní předpisy - Zákony, vyhlášky, nařízení, výklady MPSV atd.
Sbírka předpisů České republiky (v základním, bezplatně přístupném rozsahu)

Pracovněprávní vztahy

Informace pro občany při porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem
Příručka pro personální a platovou agendu ve veřejných službách a správě
Minimální mzda

Bezpečnost práce v ČR

www.bozpinfo.cz - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
www.vubp.cz - Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Český normalizační institut - Průvodce světem technických norem
Institut technické inspekce Praha - organizace státního odborného dozoru
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Enterprise Europe Network
Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Státní zdravotní ústav - ochrana a podpora zdraví

Bezpečnost práce v EU - kampaň SLIC 2007

Co je SLIC - Senior Labour Inspectors Committee
Kampaň SLIC 2007 k ruční manipulaci s břemeny
Hodnocení rizika ruční manipulace s břemeny - úroveň 1
Hodnocení rizika ruční manipulace s břemeny - úroveň 2 etodou KIM pro zvedání, držení, nošení
Hodnocení rizika ruční manipulace s břemeny - úroveň 2 metodou KIM pro tahání, sunutí
Hodnocení rizika ruční manipulace s břemeny - úroveň 2 metodou MAC

Úřady a instituce státní správy

Seznam institucí podle kategorií
Ministerstva České republiky
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
Parlament České republiky - Senát
Vláda České republiky

Portály a vyhledávače

www.statnisprava.cz
www.gov.cz
www.seznam.cz
www.centrum.cz
www.atlas.cz
www.volny.cz
www.google.com
www.altavista.com

  • Focal Point - AKREDITACE
    Na webových stránkách Focal Point byla zřízena sekce, v níž budou průběžně zveřejňovány firmy, které obdržely akreditaci dle zákona č. 309/2006 Sb., par. 20.