přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Úřední deska

Úřední deska

Oznámení:

Státní úřad inspekce práce uveřejňuje veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) od 24. 8. 2018 na jediném profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

Na tomto profilu uveřejňuje taktéž informace k zakázkám realizovaným prostřednictvím e – tržiště - Národního elektronického nástroje (dále jen NEN) u kterých vyplývá povinnost uveřejnění informací dle ZZVZ č. 134/2016 Sb..

Od data 24. 8. 2018 je původní profil zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_13.html zneaktivněn.
Informace k zakázkám realizovaným před datem 24. 8. 2018 budou doplňovány na tomto neaktivním profilu.

Veřejné zakázky realizované prostřednictvím NEN jsou zveřejněny na adrese:


https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu

___________________________________________________________________________________________

17. 9. 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici inspektor/ka BOZP (terciární sféra)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor/ka BOZP (terciární sféra) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

[Pokračování článku]

12. 9. 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici právník/právnička

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

[Pokračování článku]

14. 5. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II - UKONČENO 1.6.2018

Název: „VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění recepční a informátorské služby, a dalších služeb uvedených v…

[Pokračování článku]

1. 2. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů - UKONČENO

Název: „VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ - UKONČENO

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí auditních a navrhovaných služeb, které jsou specifikovány…

[Pokračování článku]

20. 9. 2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - UKONČENO

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: SÚIP – rozšíření dohledového centra IS

Lhůta…

[Pokračování článku]