Všechny články - Státní úřad inspekce práce Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/rss/rss.xml http://backend.userland.com/rss092 cs Sun, 27 May 2018 07:25:38 GMT Sun, 27 May 2018 07:25:38 GMT FajneSTRANKY.cz Oznámení o chybném vyznačení právní moci http://www.suip.cz/uredni-deska/oznameni-o-chybnem-vyznaceni-pravni-moci/ Fri, 25 May 2018 13:17:01 GMT V loňském roce se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-lonskem-roce-se-stalo-nejmene-smrtelnych-pracovnich-urazu-za-poslednich-15-let/  Opava - V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad  dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let. Od roku 2002, kdy došlo celkem ke 206 úmrtím při plnění pracovních povinností, postupně klesal jejich… Fri, 25 May 2018 11:17:48 GMT Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. http://www.suip.cz/oip10/gdpr/informace-pro-osoby-jejichz-osobni-udaje-jsou-ziskavany-pri-provadeni-kontrolni-cinnosti-ukladani-sankci-vyrizovani-podnetu-poradenske-cinnosti/ Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č 2016/679 (dále jen… Thu, 24 May 2018 16:09:01 GMT Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů http://www.suip.cz/oip10/gdpr/kontaktni-udaje-poverence-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Pro Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (dále jen „orgány inspekce práce“) je jmenován společný pověřenec, a to odděleně pro různé oblasti zpracování osobních údajů: Pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů v rámci výkonu… Thu, 24 May 2018 16:08:17 GMT GDPR http://www.suip.cz/oip10/gdpr/ V této sekci jsou na zveřejňovány informace týkající se zpracování osobních údajů fyzických osob, které provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Informace pro osoby, jejichž osobní údaje… Thu, 24 May 2018 16:07:19 GMT Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. http://www.suip.cz/oip09/gdpr/informace-pro-osoby-jejichz-osobni-udaje-jsou-ziskavany-pri-provadeni-kontrolni-cinnosti-ukladani-sankci-vyrizovani-podnetu-poradenske-cinnosti/ Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č 2016/679 (dále jen… Thu, 24 May 2018 16:06:35 GMT Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů http://www.suip.cz/oip09/gdpr/kontaktni-udaje-poverence-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Pro Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (dále jen „orgány inspekce práce“) je jmenován společný pověřenec, a to odděleně pro různé oblasti zpracování osobních údajů: Pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů v rámci výkonu… Thu, 24 May 2018 16:05:52 GMT GDPR http://www.suip.cz/oip09/gdpr/ V této sekci jsou na zveřejňovány informace týkající se zpracování osobních údajů fyzických osob, které provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Informace pro osoby, jejichž osobní údaje… Thu, 24 May 2018 16:05:01 GMT Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. http://www.suip.cz/oip08/gdpr/informace-pro-osoby-jejichz-osobni-udaje-jsou-ziskavany-pri-provadeni-kontrolni-cinnosti-ukladani-sankci-vyrizovani-podnetu-poradenske-cinnosti/ Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti. Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č 2016/679 (dále jen… Thu, 24 May 2018 16:03:44 GMT Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů http://www.suip.cz/oip08/gdpr/kontaktni-udaje-poverence-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Pro Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (dále jen „orgány inspekce práce“) je jmenován společný pověřenec, a to odděleně pro různé oblasti zpracování osobních údajů: Pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů v rámci výkonu… Thu, 24 May 2018 16:03:02 GMT