Všechny články - Státní úřad inspekce práce Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/rss/rss.xml http://backend.userland.com/rss092 cs Wed, 20 Oct 2021 14:20:05 GMT Wed, 20 Oct 2021 14:20:05 GMT FajneSTRANKY.cz Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj – VŘ 6714 http://www.suip.cz/oip08/volna-mista-oip8/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-bozp-plynova-zarizeni-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-kralovehradecky-kraj-a-pardubicky-kraj-vr-6714/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová… Tue, 19 Oct 2021 11:31:36 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 6701 http://www.suip.cz/oip04/volna-mista-oip4/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-zamestnanosti-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-stredocesky-kraj-vr-6701/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti… Mon, 18 Oct 2021 11:45:29 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – VŘ 6700 http://www.suip.cz/oip10/uredni-deska-oip-moravskoslezsky-a-olomoucky-kraj/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-bozp-doprava-a-opravarenstvi-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-moravskoslezsky-kraj-a-olomoucky-kraj-vr-6700/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a… Mon, 18 Oct 2021 11:42:51 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 6699 http://www.suip.cz/oip05/volna-mista-oip5/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-pvp-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-jihocesky-kraj-a-vysocinu-vr-6699/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního… Mon, 18 Oct 2021 11:38:25 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo pověřenec pro ochranu osobních údajů Státního úřadu inspekce práce - VŘ 6550 http://www.suip.cz/oip10/volna-mista-oip10/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju-statniho-uradu-inspekce-prace-vr-6550/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo pověřenec pro ochranu osobních… Tue, 12 Oct 2021 14:58:09 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – VŘ 6549 http://www.suip.cz/oip06/volna-mista-oip6/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-bozp-tlakova-zarizeni-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-plzensky-kraj-a-karlovarsky-kraj-vr-6549/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková… Tue, 12 Oct 2021 10:57:51 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - VŘ 6547 http://www.suip.cz/oip09/volna-mista-oip9/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektor-zamestnanosti-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-jihomoravsky-kraj-a-zlinsky-kraj-vr-6547/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti… Tue, 12 Oct 2021 10:54:13 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 6546 http://www.suip.cz/oip05/volna-mista-oip5/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-pravnik-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-jihocesky-kraj-a-vysocinu-vr-6546/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu… Tue, 12 Oct 2021 10:40:21 GMT Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení inspekce III (PVP) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 6545 http://www.suip.cz/uredni-deska/oznameni-o-vyhlaseni-1-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-oddeleni-inspekce-iii-pvp-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-ustecky-kraj-a-liberecky-kraj-vr-6545/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení inspekce III… Tue, 12 Oct 2021 10:37:01 GMT Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 6544 http://www.suip.cz/oip07/volna-mista-oip7/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-pravnik-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-ustecky-kraj-a-liberecky-kraj-vr-6544/ Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu… Tue, 12 Oct 2021 10:27:26 GMT