Všechny články - Státní úřad inspekce práce Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/rss/rss.xml http://backend.userland.com/rss092 cs Thu, 09 Apr 2020 08:06:27 GMT Thu, 09 Apr 2020 08:06:27 GMT FajneSTRANKY.cz Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době stavu nouze http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/statni-urad-inspekce-prace-dohlizi-na-dodrzovani-pracovnepravnich-predpisu-i-v-dobe-stavu-nouze/ Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující úmyslnému porušování… Fri, 03 Apr 2020 14:31:40 GMT Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu http://www.suip.cz/novinky-suip/zajistovani-revizi-a-kontrol-u-vyhrazenych-technickych-zarizeni-v-dobe-nouzoveho-stavu/ Ve věci přípustnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) bez platných revizí a kontrol vyslovuje Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) následující  stanovisko. Předně musíme upozornit, že i v době stavu nouze je ze strany zaměstnavatelů nutné… Fri, 03 Apr 2020 10:22:00 GMT Cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“ http://www.suip.cz/novinky-suip/cileny-program-k-podpore-zamestnanosti-antivirus/ Dne 1. dubna 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“). Program ochrany zaměstnanosti… Thu, 02 Apr 2020 01:43:00 GMT MPSV: Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru http://www.suip.cz/novinky-suip/mpsv-listina-zakladnich-prav-zamestnance-behem-epidemie-koronaviru/ V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR… Tue, 31 Mar 2020 11:18:00 GMT Platnost osvědčení pro činnost na vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu http://www.suip.cz/novinky-suip/platnost-osvedceni-pro-cinnost-na-vyhrazenych-technickych-zarizeni-v-dobe-nouzoveho-stavu/ Platnost  osvědčení odborně způsobilých  fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, vydaných Technickou inspekcí ČR (dále jen TIČR), je stanovena příslušnými právními předpisy na dobu 5-ti let ode dne… Mon, 30 Mar 2020 02:39:00 GMT MPSV: Pracovněprávní desatero boje s koronavirem http://www.suip.cz/novinky-suip/mpsv-pracovnepravni-desatero-boje-s-koronavirem/ MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Fri, 27 Mar 2020 10:18:30 GMT Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce http://www.suip.cz/novinky-suip/koronavirus-a-odpovedi-na-dotazy-z-oblasti-bezpecnosti-prace/ Zde najdete nejčastější dotazy z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti související s pandemií koronaviru, se kterými se na nás v těchto dnech obrací veřejnost v rámci našeho poradenství, a samozřejmě i stručné odpovědi. Dotazy budeme průběžně… Wed, 25 Mar 2020 17:21:44 GMT Koronavirus a odpovědi na nejčastější pracovněprávní dotazy http://www.suip.cz/novinky-suip/koronavirus-a-odpovedi-na-nejcastejsi-pracovnepravni-dotazy/ Na tomto místě naleznete nejčastější dotazy související s pandemií koronaviru se kterými se na nás v těchto dnech obrací veřejnost v rámci našeho poradenství a samozřejmě i stručné odpovědi. Dotazy budeme průběžně doplňovat a vždy bude uvedeno k jakému datu byly… Wed, 25 Mar 2020 11:43:56 GMT Usnesení Vlády ČR č. 280 z 23. 3. 2020 upravující zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání, periodicitu lékařských prohlídek zaměstnanců, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu cizinců http://www.suip.cz/novinky-suip/usneseni-vlady-cr-c-280-z-23-3-2020-upravujici-zdravotni-zpusobilost-osob-u-nastupu-do-zamestnani-periodicitu-lekarskych-prohlidek-zamestnancu-platnost-povoleni-k-zamestnani-a-povoleni-a-viz-k-pobytu-cizincu/ Usnesení Vlády České republiky č. 280 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání: Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 lze u… Tue, 24 Mar 2020 11:39:00 GMT Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k vybavení zaměstnanců rouškami v souvislosti s šířením koronaviru http://www.suip.cz/novinky-suip/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-cr-k-vybaveni-zamestnancu-rouskami-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru/ Dne 18. března 2020 bylo vydáno Usnesení vlády České republiky č. 247, kterým vláda zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,… Mon, 23 Mar 2020 10:07:25 GMT