přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Státní úřad inspekce práce se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku http://www.suip.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní textový popis (Pravidlo 1.1 Textové alternativy/1.1.1 Netextový obsah).
  • Skript není přístupný z klávesnice (Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice)
  • Úroveň vnořeného záhlaví po h1 je nesprávná. (Pravidlo 2.4 Snadná navigace/2.4.6 Nadpisy a popisky)
  • Výchozí programovací jazyk stránky nelze určit (Pravidlo 3.1 Čitelné/3.1.1 Jazyk stránky)
  • Chybí popis štítku (Pravidlo 3.3 Pomoc při zadávání/3.3.2 Popisky nebo pokyny)
  • Uživatel není varován při automaticky otevíraném okně (Pravidlo 3.2 Intuitivní/3.2.2 Vstup uživatele)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje. Připravujeme nové webové stránky, které budou splňovat všechna kritéria požadovaná zákony. Zprovoznění nových webových stránek předpokládáme v průběhu měsíce května 2021.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Další formáty

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2020. Hodnocení souladu bylo provedeno vlastním posouzením (v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Správcem veškerého obsahu těchto internetových stránek je Státní úřad inspekce práce, Kolářská 13, 746 01 Opava. Pro poskytnutí informací správci obsahu o veškerých případech, kdy obsah nesplňuje požadavky na přístupnost, lze využít e-mailovou adresu: karel.tylecek@suip.cz.

Stejně tak prosím využijte tuto emailovou adresu v případech, kdy se chcete dostat k částem webových stránek, které nesplňují zákonné náležitosti.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz.