přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceDůležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Pro média » Ostatní tiskové zprávy » Mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců v provozovnách stánkového prodeje v obchodních centrech

Mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců v provozovnách stánkového prodeje v obchodních centrech

Opava – Stánkový prodej patří dlouhodobě mezi jednu z nejrizikovějších oblastí z pohledu možného nelegálního zaměstnávání, proto Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých oblastních inspektorátů práce realizoval v měsících říjnu a listopadu 2017 mimořádnou celorepublikovou akci. Kontroly byly zaměřeny na stánkový prodej v obchodních centrech, tedy na prodejny bez stálé kamenné provozovny. Jedná se o oblast s poměrně vysokým zastoupením zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Často se jedná o tzv. „brigádnické pozice“, které jsou obsazovány studenty nebo nekvalifikovanou pracovní silou. 

V rámci celé ČR bylo provedeno dohromady 69 kontrol u 54 subjektů. K 21. 11. 2017 bylo již uzavřeno 49 kontrol, z toho ve 40 případech nebyly zjištěny žádná pochybení. V 9 kontrol bylo zjištěno celkem 11 nedostatků. V 5 případech se jednalo o nedostatky z oblasti pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 2 nedostatky v oblasti pracovní doby, ve 2 případech neměl zaměstnavatel na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a po jednom případu z oblasti odměňování zaměstnanců a splnění informační povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Přestože je řada kontrol stále rozpracovaných, již nyní je zřejmé, že kontrolní akce splnila svůj účel, a to jak kontrolní, tak preventivní.

 


O Státním úřadu inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764